Hydroxid sodný - louh sodný - 25 kg

Pevná bílá látka ve formě malých perliček, peciček, lístečků nebo granulí, silně hygroskopická a pohlcující oxid uhličitý ze vzduchu, čímž vzniká uhličitan sodný; proto musí být uchovávána v hermeticky uzavřených obalech. Originální balení plastový pytel. Pro výrobu mýdla a dokonalé pročištění a průchodnosti každého zaneseného odpadu a potrubí, potlačuje zápach z odpadů a zabraňuje rychlému zanášení odpadu v domácnostech.

Hydroxid není určen pro hliníkové potrubí ! Prodej pouze osobám starším 18 let

Položka byla vyprodána…
Objednáno
Kód: 1473
1 890 Kč / ks 1 561,98 Kč bez DPH
Kategorie: KOSMETICKĚ SUROVINY
Hmotnost: 25.1 kg
Položka byla vyprodána…

NELZE POSÍLAT JAKOUKOLI PŘEPRAVNÍ SLUŽBOU !

POUZE OSOBNÍ ODBĚR ZE SKLADU V BENÁTKÁCH, NEBO ODBĚRNÉ MÍSTO PRAHA A PLZEŇ !!!

Použití pro čištění odpadů:

Nejdříve si připravte cca 3/4 l horké vody. Dávkování se řídí velikostí a průchodností čištěného odpadu. Do sifonu umyvadla, vany nebo sprchového koutu nalijte 1/4 l teplé vody a následně nasypte jednu čisticí dávku přípravku hydroxidu sodného. Nechte cca 5 minut působit a poté zalijte zbylou teplou vodou cca 1/2 l. Pozor! při zalívání horkou vodou dochází k prudké tepelné reakci. Je třeba při zalívání mít obličej a ruce mimo dosah případného potřísnění. Použijte gumové rukavice a obličejový štít nebo brýle. Po dalších 3 minutách můžeme propláchnout tekoucí vodou a čištění je hotové.

Nebezpečí! obsahuje hydroxid sodný, Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte dýmy/mlhu/páry/roz­prášenou tekutiny. Po manipulaci důkladně omyjte velkým množstvím vody. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při požití vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Při styku s kůží nebo s vlasy veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při vdechnutí zajistěte čerstvý vzduch. Při pravidelném dýchání nebo jeho zástavě provádějte umělé dýchání. Ihned přivolejte lékaře.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: