Jsme tablety do myčky ECO 60 ks

 

Ekologické tablety jsou vhodné pro všechny typy domácích myček, kde je vody vypouštěna do domácí čističky odpadních vod nebo či septiků. Tablety jsou vhodné pro všechny typy domácích myček. 

Dostupnost Skladem
299 Kč / ks
247,11 Kč bez DPH
   
Kód produktu 4817
Značka QALT
Kategorie Myčka a ruční mytí nádobí
 

Tablety obsahují více jak 94 % přírodních látek, jsou bez fosfátů.

Jsou účinné účinná v měkké, středně tvrdé a tvrdé vodě do 21° dH (≥ 95 % domácností), tvrdost vody si nastavte na myčce.

V případě velmi tvrdé vody nad 21°dH použijte pro lepší výsledek mytí sůl do myčky.

Ručně malované nádobí a příbory s držadly z přírodních materiálů myjte ručně !

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené podle směrnice 1907/2006/ES, přílohy XIII jako
perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) nebo velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB).


Složení/informace o složkách :

Název látky Obsah (% hm) Identifikační číslo Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008
Uhličitan sodný 15 - < 30  CAS: 497-19-8

Peruhličitan sodný 2,5 – < 7,5 CAS: 15630-89-4

Alkohol C10-C16, ethoxylovaný, < 1,5 CAS: 68002-97-1

Složení podle nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech: méně než 5%: neiontová povrchově aktivní látka, polykarboxyláty, enzymy, parfém, Limonene; 5% nebo více, avšak méně než 15%: bělící složka na bázi kyslíku.

Hmotnost 0.3 kg
Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:
ŠH Avatar autora Složení 18.9.2021 14:05
Nikde neuvádíté složení výrobku.
Odpovědět