Elbow Grease Unblocker - gelový čistič odpadů 750ml

Vysoce účinný čistič odpadů od anglické společnosti Elbow Grease, který je zaměřený na mastné usazeniny a organické nečistoty, které efektivně odstraňuje a rozpouští. Velikou výhodou tohoto výrobku je šetrnost vůči odpadnímu potrubí, přípravek je tak vhodný pro všechny druhy a typy odpadových potrubí.

Skladem
Kód: Z8099
99 Kč / ks 81,82 Kč bez DPH
Kategorie: Ostatní domácnost
Hmotnost: 0.85 kg

Aktivní gel, který nalijete do předem zavlaženého odpadu a necháte působit, následně propláchnete horkou vodou. Nečistoty se v odpadním potrubí uvolní a rozpustí. Tento přípravek je v domácnosti zcela nepostradatelným pomocníkem.

Návod k použití: gelový čistič nalijte do odpadu a nechte působit 30 minut, v případě silného ucpání přes noc. Poté propláchněte vlažnou vodou z kohoutku.

Nepoužívejte na pozlacená kování, hliník, chrom nebo opotřebovaný smalt. 

Nebezpečí Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje: hydroxid sodný, lauryl diethylenglykol sulfát sodný, AMINES, C12-14 (EVEN NUMBERED)-ALKYLDIMETHYL, N-OXIDES Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Odstraňte obal podle místních předpisů. UFI: NRF1-N0JX-Y00U-Y9XS

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: